ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายรังสันต์ ไชยรศบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยาโรงเรียนบ้านซองแมว อำเภอทุ่งเขาหลวง สพป.รอ.1
2นายพีรวัฒน์ อุดอาดอัคคะวิทยารร.เกษมสุข เชียงขวัญ สพป.รอ.1