ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางบานเย็น พละวงศ์กุดสระวิทยานุกูลลาออกจากราชการ 
2นายสืบสกุล อนุแสนชุมพรนาเจริญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพฐ