ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
[ศูนย์ต้นทุน ] [บันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01)] [เปลี่ยนรหัสผ่าน] [เปลี่ยนเดือน]

หน่วยงาน
ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560
[ดูสลิปเงินเดือน] [กลับหน้าหลัก]

นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 17/06/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3